Bilder av Bambinos Hope, f. 5.6.2014

10.6.2014 med mor, Dido Hanover, 4 dager gammel
10.6.2014 med mor, Dido Hanover, 4 dager gammel
3.7.2014
3.7.2014
3.7.2015
3.7.2015
3.7.2015
3.7.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
4.8.2015
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016
30.6.2016