Emantee
(US)
2003
U. Another Geisha
(US)
Avkom 1988
U. Geisha Lobell
(US)
Avkom 1981
U. Glory Lobell
(US)
Avkom 1972
U. Glee Hanover
(US)
Avkom 1966
U. Gleeful Hanover
(US)
Avkom 1952
U. Golda (US) Avkom 1941
U. Belvedere
(US)
Avkom 1932
U. Jane Revere
(US)
Avkom 1920
U. Volga E.
US)
Avkom 1913
U. Nervolo Belle
(US)
Avkom 1906
U. Josephine Knight
(US)
Avkom 1894
U. Mambrino
Beauty (US)
Avkom 1881

Født:

Mor

Far:

I Danmark Emantee (US)
2003

Love You (FR)
1996
1.10.6 aak
SEK 3.227.868

1.10.2 a
€ 1.416.537

Stoføllet til Emantee 2018

Hesten er eiet av Tal AB og er oppstalle hos Stall Shadow i
Danmark. Her er det flere bilder av hesten.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Manontee Hingst 2011 Love
You (FR)
1.16.0 m
1.16.7 al
1.15.7 am
SEK 149.800
Joe
Martini
Hingst 2012 Judge Joe
(US)
1.14.9 am SEK
200.500
Laza Magic Hingst 2013 Judge Joe
(US)
1.17.5 am SEK
32.023
Double Copy Hoppe 2014 Love You
(FR)

Kadabra Dream
Hingst 2016 Kadabra
(US)

Stoføll Hoppe 2018 Love You
(FR)

Juni 2018