Nezza Glide Se under 2011
U. Merles Pearl (US) Avkom 2003
U. Merles Image (CA) Avkom 1986
U. Borne Genius (US) Avkom 1980
U. Womans Lib (US) Avkom 1970
U. No Strings (US) Avkom 1962
U. Kimberly Hanover (US) Avkom 1942
U. Irene Hanover (US) Avkom 1930
U. Isotta (US) Avkom 1917
U. The Zombro Belle (US) Avkom 1910
U. The American Belle (US) Avkom 1884
U. Beautiful Chimes (US Avkom 1889
U. Maid Of Honor (US) Avkom 1884
U. Betty Mac (US) Avkom 1879
U. Lizzie Witherspoon (US)
Avkom 1865

Født:

Mor

Far:

I Danmark 2018 Nezza Glide (SE)
2011

Love You (FR) 1999
1.18.0 a
SEK 17.886

1.10.2 am
SEK 12.934.769

Stoføllet til Nezza Glide 2018

Hesten eies av TAL AB og er oppstallet hos Shadow Stutteri i
Danmark. Her kommer det flere bilder av
hesten.

Navn:

Kjønn:

År:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Nezza Caviar Hoppe 2017 S.J’s Caviar (US)

Stoføll Hoppe 2018 Love You (FR)


Juli 2018