Surprise Jody, 2011.

3.2.2012 Samme dag som ankomst til Jonas Moberg
3.2.2012 Samme dag som ankomst til Jonas Moberg
13.9.2013 Fra godkjent kvallopp på Färjestad
13.9.2013 Fra godkjent kvallopp på Färjestad