Rome Brolines avkom, alle i Sverige.

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

1997 Wallit Vallak Somatic (US) 1.17.0 a SEK
218.972
1998 Walniglia Hoppe Somatic (US) 1.11.5 a SEK
2.967.000
1999 Walkyria Hoppe Somatic (US) 1.13.2 a SEK 947.460
2000 Simb Rose Hoppe Somatic (US)

2001 Simb
Rooster
Vallak Turbo Thrust
(US)
1.17.1 v SEK 52.500
2002 Jula Crille Vallak Turbo Thrust
(US)
1.14.3 a SEK 229.555
2003 Simb
Rosette
Hoppe Pearsall Hanover
(US)
1.13.8 a SEK 114.500
2005 Windy Simb Hoppe Alf Palema
(US)
1.18.0 v SEK 49.500
2006 Simb Reno Vallak Spotlite Lobell
(US)
1.13.5 a SEK 217.096
2007 Simb Wild
Rose
Hoppe Gidde Palema
(SE)
1.20.3 a SEK 9.000
2009 Simb Reeves Hingst Spotlite Lobell
(US)