PRESENTASJON.

GENERELT.


Tal ABs internettsider er laget for interesserte traventusiaster. Siden er bygd oppslik at det skal være enkelt å finne frem. På forsiden er det linker til det som er Tal ABs produkter, nemlig det å produsere gode travhester. Det eneste som er dynamisk på forsiden er nyheter, som til enhver tid skal holdes oppdatert.

Nyhetene vil så bli lagret i nyhetsarkivet på riktig måned, samt at hver nyhet også legges på den hesten nyheten gjelder.

Vi har valgt å dele inn vår produksjon av travhester i tre deler: Avlshopper, Oppdrett og Løpshester. Avlshoppene produserer for salg, men er selv også salgsobjekt.

Løpshester kan være hester utenfor eget oppdrett, eller hester som på et senere tidspunkt skal inn i oppdrett.

Sidene til de tre alternativene er satt opp i tabellform for å forenkle det å finne frem. Så kan man gå fra disse sidene og inn på hestenes "stamme", "historikk" og "bilde" . Stammen hentes fra "blodbanken.nu", men det er på historikken til hesten man finner mest informasjon. Bilder er som en kan forstå bilder av hesten.

Tal AB har for alle hestene tatt med en tabell for morlinjen, da vi mener at dette er grunnleggende viktig for vårt oppdrett.
Man vil ikke bare finne navnene på hestene i morlinjene, men også deres avkom med resultater.

Resultatene til våre oppdrettshester og løpshester vil man også finne i tabellform.

HISTORIKKEN.

Tal AB eies i sin helhet av Tom A. Lund fra Lillestrøm i Norge. Firmaet ble etablert i Sverige i 1990, men Tom har jobbet med oppdrett av travhester i Norge siden slutten av 1970-tallet.

Tom A. Lund med avlshoppen Self Made Woman og hennes føll Nora's Judy e. Judge Joe.
Den nye satsningen på oppdrett kom ikke skikkelig i gang før i 2006 og da i Sverige. I 2007 og 2008 ble det 4 føll. I 2009 økte det til 6 føll, men i 2010 har det steget til 11 føll. Slik det ser ut i dag så kan det bli opp til 21 føll i 2012.

Årsaken til at firmaet ble etablert i Sverige var at det i område fra Årjäng til Karlstad i Värmland finnes mange anerkjente stutterier og travtrenere. Avstanden til Lillestrøm er også overkommelig.
Det har aldri vært aktuelt for Tal AB å ha et eget anlegg for oppdrett og trening.

Firmaet skal drives etter sunne prinsipper med håp om balanse i regnskapet. Materiellet vi har i dag er i størrelse slik vi ønsker å ha det.

MÅLET MED OPPDRETTET.

Tal AB har valgt å ta slagordet "Veien til fremtiden", for oppdrett er langsiktig og handler om fremtiden. Det skal være et antall avlshopper som er stammen i virksomheten og noen unge hopper som er blinket ut for fremtidig avl, som løpshester.
Alle hester skal i utgangspunktet være til salgs. Der hvor det blinkes ut hopper vil bare løpsrettigheter være til salgs. Salg av føll, 1-åringer og 2-åringer skal være firmaets egentlige salgsprodukt. Salget vil markedsføres gjennom disse internettsider.

AVLHOPPER.

Pr. dato er antallet avlshopper 22, men disse skal på sikt noe ned i antall.

AVLSHINGST.

Tom A. Lund sammen med Judge Joe våre 2010 i flotte omgivelser hos Valnevikens Stuteri.
Judge Joe ble kjøpt fra USA i 2009 og med det så har Tal AB også et meget godt alternativ på farsiden i sitt oppdrett. Men det var minst like viktig å hente en god Credit Winner-sønn til Sverige.

Judge Joes resultater som travhest er også imponerende. Hans bestetid er 1.10.2 a og han har vunnet SEK 7. 549.859. han har gått 25 løp med plasseringene 14 - 8 - 1, imponerende. Han vant bl.a. Yonkers Trot i New York som 3-åring i 2009.
Vi er meget stolte av at Judge Joe kom høyt opp ved kåringen etter det nye kårings-systemet i Sverige i 2010.
Og Judge Joe har bedekt 70 hopper i 2010, hvorav 9 var egne avlshopper og 3 løpshester fra andres avlshopper. I 2011 er det bedekt 101 avlshopper hvorav 12 er egne hester. Vi viser forøvrig til egen oversikt under Judge Joe på forsiden, som igjen har link til travsport.se.

Vi tar sikte på at Judge Joe skal være i vårt oppdrett i mange år og at mange andre oppdrettere også skal få nytte av hans tjenester i årene fremover.

LØPSHESTER.

Tal AB har pr. dato 17 løpshester hvorav 5 er 1-åringer og 9 er 2-åringer og 3-åringer. 8 av disse er fra eget oppdrett. Internettsidene til Tal AB vil til enhver tid fortelle om hvordan det går med disse hestene. Opplysningene om kommende starter og kommentarer fra trenerne vil bli kommunisert ut.

SAMARBEIDSPARTNERE.

Tal AB har i mange år hatt nære og fruktbare samarbeid med:

Valnevikens Stuteri, Grums Kommune i Sverige. Foruten Judge Joe har alle avlshoppene også vært oppstallet her. Fra høsten 2011 vil imidlertid flere avlshopper bli flyttet til en av de andre samarbeids-partnerene, Stall Horpestad.

Stall Jonas Moberg, travtrener, som har flere 1,- og 2-åringer oppstallet. Stall Jonas Moberg har også kjøpt flere av de første oppdrettshestene til Tal AB.

Stall Horpestad, som eies av Tom Horpestad. Flere 2,- 3-åringer er oppstallet her og flere skal hit etter hvert.

Stall Magnus Jakobsson i Edsvalla utenfor Karlstad har flere løpshester fra Tal AB på sitt treningsanlegg.

OPPSUMMERING:

Desember 2011 er også viktig for Tal AB da firmaet for første gang legger ut egne internettsider. Dette vil også være firmaets plattform mot markedet. Det skal etter en tid også gjøres tilknytning mot Facebook og Twitter.