PRESENTASJON.

GENERELT.

Tal ABs internettside er laget for interesserte
travsportsentusiaster. Sidene er bygd opp slik at det skal være
enkelt å finne frem. På forsiden er det linker til det som er Tal
ABs produkter, nemlig det å produsere gode travhester. Det eneste
som er dynamisk på forsiden er nyheter som til enhver tid skal
holdes oppdaterte. Nyhetene vi så bli lagret i nyhetsarkivet på
riktig måned, samt at hver nyhet også legges på gjeldende
hest.

Vi har valgt å dele inn vår produksjon av travhester i tre deler:
Avlshopper, Oppdrett og Løpshester. Avlshoppene produserer for
salg, men er selv også salgsobjekter. Løpshester kan være hester
utenfor eget oppdrett, eller hester som på et senere tidspunkt skal
inn i oppdrett. Sidene til de tre alternativene er så satt opp i
tabellform for å forenkle det å finne frem. Så kan man gå fra disse
igjen og inn på hestens «stamme», «historikk» og «bilder». Stammen
hentes direkte fra «blodbanken.nu», men det er på historikken til
hesten man finner mest informasjon.

Tal AB har for alle hestene tatt med en tabell for morlinjen, da vi
mener at dette er grunnleggende viktig. Man vil ikke bare finne
navnene på hestene i morlinjene, men også deres avkom med
resultater.

Resultatene til våre oppdrettshester og løpshester vil man også
kunne finne i tabellform.

HISTORIKKEN.

TAL AB eies i sin helhet av Tom A. Lund fra Lillestrøm i Norge.
Firmaet ble etablert i Sverige i 19xx, men Tom har jobbet med
oppdrett av travhester i Norge siden slutten av 1970-tallet.

Tom A. Lund med avlshoppen Self Made
Woman og hennes avkom i 2011 Nora’s Judy e. Judge Joe

Den nye satsningen på oppdrettet kom ikke skikkelig i gang før i
2006 og da i Sverige. I 2007 og 2008 ble det 4 føll. I 2009 økte
det til 6 føll, men i 2010 har det steget til 11 føll. Slik det ser
ut i dag så kan det bli opp til 21 føll i 2012.

Årsaken til at firmaet ble etablert i Sverige var at det i området
fra Årjäng til Karlstad finnes mange anerkjente stutterier og
travtrenere. Avstanden til Lillestrøm er også overkommelig. Det har
aldri vært aktuelt for TAL AB og ha et eget anlegg for oppdrett og
trening.

Firmaet skal drives etter sunne prinsipper med håp om balanse i
regnskapet. Materiellet vi har i dag er i størrelse slik vi ønsker
å ha det.

MÅLET ER OPPDRETT.

TAL AB har valgt å ta slagordet «Veien til fremtiden», for
oppdrett handler jo om fremtiden. Det skal være et antall
avlshopper som er stammen i virksomheten og noen unge hopper
blinket ut for fremtidig avl, som løpshester. Alle hester skal i
utgangspunktet være til salgs. Der hvor det er blinket ut hopper
vil bare løpsrettigheter være til salgs. Salg av føll,1-åringer og
2-åringer skal være firmaets egentlige salgsprodukt. Salget vil bli
markedsført gjennom disse internettsider.

AVLSHOPPER.

Pr. dato er antallet avlshopper 22, men disse skal på sikt, noe
ned i antall.

AVELSHINGST.

JUDGE JOE ble kjøpt fra USA
i 2009 og med det så har Tal AB også et meget godt alternativ på
farssiden i oppdrettet. Men det var også minst like viktig å hente
en god Credit Winner-sønn til Sverige.

Judge Joes resultater som travhest er også imponerende. Hans
bestetid er 1.10.2 a og han har vunnet SEK 7.549.859. Han har gått
25 løp med plasseringene 14 – 8 – 1, imponerende. Han vant bl.a.
Yonkers Trott som 3-åring i 2009.

Vi er meget stolte av at Judge Joe ble kåret til en av de 2-3
beste hingstene i Sverige etter det nye kåringssystemet i
2010.

Og Judge Joe har bedekt 70 hopper i 2010, hvorav 9 var egne
avlshopper og 3 løpshester fra andres avlshopper. I 2011 er det
bedekt 101 avlshopper hvorav 12 er til egne avlshopper. Vi viser
forøvrig til egen oversikt under Judge Joes på forsiden.

Vi tar sikte på at Judge Joe skal være i vårt oppdrett i mange
år og at mange andre oppdrettere også skal få nytte av han i årene
fremover.

LØPSHESTER,

Tal AB har pr. dato 16 løpshester hvorav 5 er 1-åringer og 7 er
2-åringer og 3-åringer. 8 av disse er fra eget oppdrett.
Internettsidene til Tal AB vil til enhver tid fortelle om hvordan
det går med disse hestene. Opplysninger om kommende starter og
kommentarer fra trenerne vil da bli kommunisert ut.

SAMARBEIDSPARTNERE.

Tal AB har i mange år hatt nære og fruktbare samarbeid
med:

Valnevikens
Stutteri
, Grums kommune i Sverige. Foruten Judge Joe har alle
avlshoppene også vært oppstallet her. Fra høsten 2011 vil
imidlertid flere avlshopper bli flyttet til de to andre av
samarbeidspartnerne, Stall Jonas Moberg og Stall Horpestad.

Stall Jonas Moberg,
travtrener, som har flere 1- og 2-åringer oppstallet. Stall Jonas
Moberg har også kjøpt flere av de første oppdrettshestene til Tal
AB.

Stall
Horpestad
, som eies av travtrener Tom Horpestad. Flere 2-, og
3-åringer er oppstallet her og flere skal hit etter hvert.

Stall
Magnus Jakobsson
i Karlstad har flere løpshester fra Tal AB på
sitt treningsanlegg.

GENERELT.

Desember 2011 er også viktig for Tal AB da firmaet for første
gang legges ut med egne internettsider. Dette vil også være
firmaets plattform mot markedet. Det skal etter en tid også gjøres
knyttinger mot Facebook og Twitter.
.