Søppelkasse

Født:

Mor

Far:

2005 i Danmark Zagara Jet (IT)
1996

S.J.’s Photo (US)
1990
Ikke startet Ikke startet

1.10.2 a
SEK 11.941.622

Morlinjen

U. (US) Avkom
19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 19
U. (US) Avkom 18
U. (US) Avkom 18

År:

Navn:

Kjønn:

Far:

Tid:

Innkjørt:

Siste løp

KOMMENTAR:
ble kjøpt og importert til Sverige i 2005. Hesten har hele tiden
vært oppstallet hos Valnevikens
Stuteri
, Segmon i Värmland.

AVKOM År FAR: